• Instrukcja udzielania pierwszej pomocy-Obrażenia ciała i zatrucia

Instrukcja udzielania pierwszej pomocy-Podstawowe podtrzymywanie życia prosto i przejrzyście ukazuje  jakie czynności należy podjąć po wypadku, a w szczególności:

 • zasady pierwszej pomocy po wypadku
 • postępowanie w przypadku amputacji
 • postępowanie w przypadku krwotoku
 • postępowanie w przypadku obrażenia głowy
 • postępowanie w przypadku oparzenia termicznego i chemicznego
 • postępowanie w przypadku zatrucia
 • postępowanie w przypadku porażenia prądem
 • postępowanie w przypadku złamania i zwichnięcia
 • postępowanie w przypadku ciała obcego w oku


Instrukcja udzielania pierwszej pomocy-Obrażenia ciała i zatrucia

 • Kod Produktu: IPP-O101
 • Dostępność: 48 godzin
 • Cena netto:
  7,50 zł

 • Brutto 9,23 zł