Jak używać defibrylatora HeartSine samaritan PAD

Użycie defibrylatora Samaritan PAD

Aby użyć defibrylatora Samaritan PAD AED, należy wykonać poniższe czynności, postępując zgodnie z poleceniami głosowymi. Pełną listę poleceń głosowych generowanych przez urządzenie można znaleźć w punkcie Polecenia głosowe w Załączniku D instrukcji użytkownika, która dołączona jest do defibrylatora.

Uwaga: W momencie wykrycia rytmu niewymagającego defibrylacji, defibrylator HeartSine samaritan PAD przerwie stan gotowości do defibrylacji.

   
Jak używać defibrylatora Samaritan PAD

1. USUNĄĆ ZAGROŻENIE
W razie potrzeby, umieścić pacjenta w bezpiecznym miejscu lub usunąć ewentualne źródła zagrożeń.

2. SPRAWDZIĆ, CZY PACJENT REAGUJE NA BODŹCE
Jeśli pacjent nie reaguje na bodźce, należy potrząsnąć go za ramiona, głośno do niego mówiąc. Jeśli pacjent zacznie reagować na bodźce, nie wolno używać AED.

Jak używać defibrylatora Samaritan PAD

3. SPRAWDZIĆ DROGI ODDECHOWE
Sprawdzić, czy drogi oddechowe pacjenta nie są zablokowane, w razie potrzeby odginając głowę i unosząc żuchwę.

Jak używać defibrylatora Samaritan PAD

4. ZADZWONIĆ PO POMOC MEDYCZNĄ

Jak używać defibrylatora Samaritan PAD

5. PRZYGOTOWAĆ AED
Poprosić osoby w pobliżu o jego przyniesienie.

Jak używać defibrylatora Samaritan PAD

6. PRZEPROWADZIĆ RKO
Czekając na AED, rozpocząć RKO, wykonując mocne i szybkie uciski w tempie od 100 do 120 ucisków na minutę na głębokość od 5 do 6 cm. Jeśli użytkownik potrafi zastosować sztuczne oddychanie, należy wykonać 30 ucisków, a następnie dwa oddechy.

Jak używać defibrylatora Samaritan PAD

7. WŁĄCZYĆ AED
Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć AED.

Jak używać defibrylatora Samaritan PAD

8. TERAPIA ZA POMOCĄ DEFIBRYLACJI    
Terapia za pomocą defibrylacji jest dopasowana do potrzeb w zależności od tego, czy zainstalowano zestaw Pad-Pak czy Pediatric-Pak. Jeśli masa ciała pacjenta wynosi poniżej 25 kg (55 lb) lub pacjent jest w wieku poniżej 8 lat, należy wyjąć zestaw Pad-Pak, wprowadzić zestaw Pediatric-Pak i ponownie nacisnąć przycisk wł./wył. W przypadku braku zestawu Pediatric-Pak można użyć zestawu Pad-Pak.

Jak używać defibrylatora Samaritan PAD

9. USUNĄĆ UBRANIE Z KLATKI PIERSIOWEJ
Usunąć ubranie z klatki piersiowej pacjenta, aby odsłonić skórę, usuwając elementy metalowe (biustonosz lub biżuterię) z obszaru, w którym nałożone zostaną elektrody.

Jak używać defibrylatora Samaritan PAD

10. PRZYGOTOWAĆ SKÓRĘ NA KLATCE PIERSIOWEJ PACJENTA
Jeśli skóra na klatce piersiowej pacjenta jest wilgotna lub lepka oraz jeśli jest mocno owłosiona, należy ją ogolić w miejscach, w których umieszczone zostaną elektrody.

Jak używać defibrylatora Samaritan PAD

11. POCIĄGNĄĆ ZIELONE USZKO
Pociągnąć zielone uszko, aby wyjąć saszetkę z elektrodami z AED.

Jak używać defibrylatora Samaritan PAD

12. OTWORZYĆ SASZETKĘ Z ELEKTRODAMI
Rozerwać saszetkę, aby wyjąć elektrody.

Jak używać defibrylatora Samaritan PAD

13. UMIEŚCIĆ PODKŁADKI ELEKTROD
Oderwać warstwę zabezpieczającą z każdej elektrody i umieścić elektrody, mocno przyciskając je do nagiej skóry na klatce piersiowej pacjenta. W przypadku pacjentów w wieku powyżej 8 lat lub o masie ciała powyżej 25 kg (55 lb) jedną elektrodę należy umieścić poziomo po prawej stronie klatki piersiowej, a drugą pionowo po lewej stronie klatki piersiowe. W przypadku pacjentów w wieku poniżej 8 lat lub o masie ciała poniżej 25 kg (55 lb) jedną elektrodę należy umieścić na środku klatki piersiowej, a drugą na środku pleców. Szczegółowe instrukcje na temat umieszczania elektrod można znaleźć na stronach 22–25 instrukcji obsługi.

Jak używać defibrylatora Samaritan PAD

14. PO PONOWNYM USŁYSZENIU KOMUNIKATU
Jeśli polecenie głosowe dotyczące umieszczenia elektrod na skórze klatki piersiowej pacjenta zostanie wyemitowane ponownie, należy sprawdzić, czy:
• Elektrody zostały umieszczone prawidłowo, zgodnie z przedstawionym schematem rozmieszczenia.
• Elektrody nie stykają się i znajdują się w odległości wynoszącej co najmniej 2,5 cm.
• Cała powierzchnia każdej elektrody dokładnie przylega do skóry pacjenta.
Jeśli skóra klatki piersiowej jest owłosiona, należy ją ogolić; jeśli skóra klatki piersiowej jest wilgotna, należy ją osuszyć.
• Upewnić się, że nie upłynął termin ważności zestawu Pad-Pak oraz że zestaw został prawidłowo wprowadzony do urządzenia.

Jak używać defibrylatora Samaritan PAD

15. NIE DOTYKAĆ PACJENTA
Po wygenerowaniu przez urządzenie stosownego komunikatu należy upewnić się, że użytkownik nie dotyka pacjenta.

alt="Jak

16. PO KOMUNIKACIE ODSUNĄĆ SIĘ OD PACJENTA
Kiedy wygenerowany zostanie komunikat o wykryciu rytmu wymagającego podania impulsu elektrycznego, należy zgodnie ze wskazówkami odsunąć się od pacjenta. Po wyemitowaniu takiego polecenia, należy nacisnąć pomarańczowy przycisk defibrylacji (SAM 350P/SAM 500P), aby podać impuls elektryczny lub w przypadku urządzenia SAM 360P AED automatycznie wygeneruje impuls elektryczny po głosowym odliczeniu „3, 2, 1”.

Jak używać defibrylatora Samaritan PAD

17. PO KOMUNIKACIE ROZPOCZĄĆ RKO
Kiedy wygenerowany zostanie komunikat o niewykryciu rytmu wymagającego podania impulsu elektrycznego, należy rozpocząć RKO. W tym celu należy umieścić dłonie jedna na drugiej na środku klatki piersiowej pacjenta i, prostując ręce w łokciach, wykonywać mocne i szybkie uciski w tempie wskazywanym przez metronom. Kontynuować RKO do momentu, kiedy AED wykona ponowną analizę rytmu serca pacjenta.
Korzystając z defibrylatora SAM 500P, postępować zgodnie z poleceniami głosowymi Doradcy RKO. Aby uzyskać więcej informacji, patrz CPR Advisor na stronie C-10 instrukcji obsługi defibrylatora.

Jak używać defibrylatora Samaritan PAD

18. POWTÓRZYĆ PROCES OD ETAPU 15
Powtarzać proces od etapu 15 do momentu przybycia służb ratunkowych.

Jak używać defibrylatora Samaritan PAD

19. PO PRZYJEŹDZIE SŁUŻB RATUNKOWYCH
Po poleceniu ze strony służb ratunkowych nacisnąć przycisk wł./ wył., aby wyłączyć AED i zdjąć elektrody.


  Defibrylator AEDDefibrylator Samaritan PAD

Zobacz produkty

Defibrylator Samaritan PAD 350 P - półautomatyczny

Defibrylator Samaritan PAD 350 P - półautomatyczny

Samaritan PAD 350 P klasyczny półautomatyczny defibrylator AED to poręczne i lekkie urządzenie medyczne przeznaczone do zewnętrznego i publiczneg..

Brutto: 6134,40 zł Cena netto: 5680,00 zł

Defibrylator Samaritan PAD 360 P - w pełni automatyczny

Defibrylator Samaritan PAD 360 P - w pełni automatyczny

Samaritan PAD 360 P automatyczny defibrylator AED to idealne rozwiązanie zarówno dla zespołów Ratownictwa Medycznego, jak i dla placówek szkolnych, ob..

Brutto: 6782,40 zł Cena netto: 6280,00 zł

Defibrylator Samaritan PAD 500 P - półautomatyczny z doradcą RKO

Defibrylator Samaritan PAD 500 P - półautomatyczny z doradcą RKO

Samaritan PAD 500 P półautomatyczny defibrylator AED z doradcą RKO  to poręczne i lekkie urządzenie medyczne przeznaczone do zewnętrznego i ..

Brutto: 7506,00 zł Cena netto: 6950,00 zł