Nagłe zatrzymanie krążenia NZK

Nagłe zatrzymanie krążenia NZK

Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) to stan, w którym serce nagle przestaje skutecznie pompować krew w wyniku wadliwego działania układu elektrycznego serca. Często u pacjentów z NZK nie występują wcześniej żadne objawy ani dolegliwości. NZK może również wystąpić u osób z rozpoznaną wcześniej chorobą serca.

Nagłe zatrzymanie krążenia przyczyny

Do nagłego zatrzymania krążenia dochodzi z bardzo wielu przyczyn, wśród których wymienić można:

  • zawał mięśnia sercowego,
  • zaburzenia rytmu serca, zatrucie,
  • zator tętniczy.


Objawami mogącymi wskazywać na zaburzenia krążenia i oddychania są: utrata przytomności, oddech płytki, rzadki (rzadszy niż 2 razy na 10 sekund) lub jego brak, sinica. Najpoważniejszymi skutkami takich zaburzeń mogą być  natomiast nieodwracalne zmiany w mózgu spowodowane długim okresem niedotlenienia (powyżej 3‐5 min)  oraz śmierć.

Jedynym skutecznym sposobem zapobiegnięcia im (w warunkach nieambulatoryjnych) jest natychmiastowe przystąpienie do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, prowadzonej w cyklach po 30 uciśnięć i 2 oddechy.

Przeżycie pacjenta z NZK zależy od natychmiastowego podjęcia skutecznej resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO). Jeżeli przed przyjazdem pogotowia ratunkowego połączymy RKO z automatyczną defibrylacją zewnętrzną (AED), szanse na przeżycie poszkodowanych diametralnie wzrastają.
Zastosowanie zewnętrznego defibrylatora w ciągu pierwszych kilku minut od zasłabnięcia może znacznie zwiększyć szansę pacjenta na przeżycie. Zawał serca nie jest tym samym co NZK, chociaż czasami zawał serca może prowadzić do NZK. W przypadku wystąpienia objawów zawału serca (ból w klatce piersiowej, ucisk, duszność, uczucie ściskania w klatce piersiowej lub innych częściach ciała) należy natychmiast uzyskać doraźną pomoc medyczną.


Rytm zatokowy i migotanie komór

Prawidłowy rytm serca, znany jako rytm zatokowy, powoduje aktywność elektryczną prowadzącą do skoordynowanego pobudzenia mięśnia sercowego. Generuje to prawidłowy przepływ krwi w organizmie.
Migotanie komór (V-fib lub VF) to stan, w którym występują nieskoordynowane pobudzenia mięśnia sercowego sprawiające, że serce trzepocze zamiast kurczyć się prawidłowo. Migotanie komór to najczęściej identyfikowana postać arytmii u pacjentów z z nagłym zatrzymaniem krążenia (NZK).


U ofiar NZK możliwe jest przywrócenie prawidłowego rytmu zatokowego za pomocą impulsu elektrycznego przepływającego przez serce. Zabieg ten nazywany jest defibrylacją.


Tachykardia komorowa

Tachykardia komorowa (VT) to typ częstoskurczu (szybkiej akcji serca), który powstaje w wyniku nieprawidłowej aktywności serca. VT rozpoczyna się w dolnych jamach serca nazywanych komorami. Mimo iż istnieje wiele różnych rodzajów VT, arytmie te mogą potencjalnie zagrażać życiu, jeśli pacjent nie ma pulsu i nie reaguje na bodźce. Jeśli natychmiast nie rozpocznie się terapii za pomocą defibrylacji, VT może doprowadzić do innych zaburzeń rytmu serca.


  Defibrylacja

Zobacz produkty

Defibrylator AED LIFEPAK CR2 USB automatyczny 99512-001296

Defibrylator AED LIFEPAK CR2 USB automatyczny 99512-001296

Defibrylator LIFEPAK CR2 USB automatyczny to nowoczesny, intuicyjny i łatwy w obsłudze sprzęt do ratowania życia. Nagłe zatrzymanie krążeni..

Brutto: 12162,96 zł Cena netto: 11262,00 zł

Defibrylator AED LIFEPAK 1000 nr 99425-000110

Defibrylator AED LIFEPAK 1000 nr 99425-000110

Defibrylator AED LIFEPAK 1000 firmy Stryker to najbardziej skuteczne urządzenie stosowane w podstawowym ratownictwie medycznym. W pełni przystosowuj..

Brutto: 16231,60 zł Cena netto: 15029,26 zł

Defibrylator Samaritan PAD 360 P - w pełni automatyczny

Defibrylator Samaritan PAD 360 P - w pełni automatyczny

Samaritan PAD 360 P automatyczny defibrylator AED to idealne rozwiązanie zarówno dla zespołów Ratownictwa Medycznego, jak i dla placówek szkolnych, ob..

Brutto: 6782,40 zł Cena netto: 6280,00 zł