Defibrylator LIFEPAK CR2 - konfigurowanie sieci Wi-Fi

Defibrylator Lifepak CR2 AED Wifi

Defibrylator LIFEPAK CR2 można zamówić z funkcją obsługi sieci Wi-Fi® lub sieci Wi-Fi/telefonii komórkowej. Producent zaleca, aby defibrylatory LIFEPAK CR2 z funkcją obsługi sieci Wi-Fi były konfigurowane do komunikacji za pośrednictwem sieci Wi-Fi, nawet jeśli urządzenia są wyposażone również w funkcję obsługi sieci telefonii komórkowej.

Aby móc połączyć się z siecią Wi-Fi, konieczne jest skonfigurowanie ustawień obsługi sieci Wi-Fi defibrylatora. Potrzebny jest komputer z systemem operacyjnym Windows®  7 lub nowszym oraz połączenie z siecią Internet. Potrzebny też będzie kabel USB (dostarczany z defibrylatorem). Wymagany jest kabel zgodny ze standardem USB 2.0, wyposażony we wtyk męski A oraz wtyk Micro-B.

Typowa konfiguracja sieci Wi-Fi w przypadku pierwszego defibrylatora zajmuje od 10 do 20 minut w zależności od systemu komputerowego. Konfiguracja dodatkowych defibrylatorów zajmuje zazwyczaj mniej niż 10 minut.

Aby skonfigurować połączenie z siecią Wi-Fi, należy wykonać poniżej opisane instrukcje.

Pobierz przewodnik PDF po konfiguracji sieci Wi-fi LIFEPAK CR2


Określenie typu defibrylatora

Przy pomocy Przewodnika wprowadzającego dostarczonego wraz z defibrylatorem należy określić jego rodzaj:

 • Tylko USB
 • Wi-Fi® i USB
 • Wi-Fi, sieć telefonii komórkowej i USB


Jeśli defibrylator jest typu „Tylko USB”, nie należy rozpoczynać niniejszej procedury.

Określenie rodzaju konta online

Należy posiadać konto w jednej z dwóch następujących witryn internetowych:

 • Menedżer programów AED LIFELINKcentral lub
 • System LIFENET®

Wiele placówek ochrony zdrowia używa kont systemu LIFENET do zarządzania urządzeniami. Jeśli placówka posiada konto w systemie LIFENET, nie należy korzystać z niniejszej instrukcji konfiguracji. Wówczas należy zalogować się na konto i pobrać z Centrum zasobów Instrukcję konfiguracji dostępu do sieci bezprzewodowej dla defibrylatorów LIFEPAK CR2.
Jeśli użytkownik nie posiada konta w systemie LIFENET, należy postępować zgodnie z niniejszą instrukcją konfiguracji i skonfigurować  defibrylator AED przy użyciu menedżera programów AED LIFELINKcentral.


Omówienie konfiguracji połączenia bezprzewodowego defibrylatora LIFEPAK CR2


Konfiguracja połączenia bezprzewodowego trwa zwykle od 10 do 20 minut. W kolejnych punktach zostaną omówione poszczególne etapy procedury:

 • Pobrania aplikacji z witryny internetowej na komputer.
 • Uruchomienia aplikacji na komputerze w celu załadowania ustawień sieci Wi-Fi do defibrylatora AED.
 • Połączenia defibrylatora AED z siecią bezprzewodową w miejscu docelowym.
 • Potwierdzenia stanu defibrylatora AED na koncie online.

Lista kontrolna przed instalacją

a. Skonfigurować defibrylator LIFEPAK CR2 (AED), jak opisano w Przewodniku wprowadzającym, oraz upewnić się, że wskaźnik gotowości miga.

b. Upewnić się, że w miejscu docelowym dla defibrylatora AED można bez problemu nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi.
Przetestować siłę sygnału sieci Wi-Fi w miejscu docelowym dla defibrylatora AED za pomocą innego urządzenia korzystającego z sieci Wi-Fi, np. smartfona.

c. Ustalić informacje dotyczące ustawień sieci Wi-Fi, które będą potrzebne do połączenia defibrylatora AED z siecią.
NAZWA SIECI...................................................
KLUCZ ZABEZPIECZEŃ...................................

d. Potwierdzić posiadanie komputera PC z dostępem do Internetu oraz systemem operacyjnym Windows® 7 lub nowszym. Będą wymagane uprawnienia administratora na komputerze PC.

e. Odszukać kabel USB dołączony do opakowania wysyłkowego.

Często zadawane pytania

Pyt.: Muszę skonfigurować wiele defibrylatorów AED w miejscach z różnymi sieciami Wi-Fi. Co należy zrobić?
Odp.: Na etapie c listy kontrolnej powyżej ustalić informacje dotyczące poszczególnych sieci Wi-Fi.

Pyt.: Chcę pominąć konfigurację sieci Wi-Fi i sprawdzić tylko połączenie za pośrednictwem  sieci telefonii komórkowej. Jak to zrobić?
Odp.: Należy pominąć powyższe etapy od b do e i rozpocząć procedurę od etapu 4.

1.Należy zalogować się do konta menedżera programów AED LIFELINKcentral

Do logowania należy użyć nazwy użytkownika  i hasła otrzymanych w powitalnej wiadomości e-mail„Welcome to LIFELINKcentral” (Witamy w systemie LIFELINKcentral).

Często zadawane pytania

Pyt.: Nie dotarła do mnie wiadomość e-mail z nazwą użytkownika i hasłem. Co należy zrobić?

Odp.: Należy sprawdzić, czy wiadomość e-mail nie została wysłana do innej osoby w danej placówce. Jeśli nie można odnaleźć wiadomości e-mail, należy odszukać adres strony internetowej dla danego kraju na liście danych kontaktowych dostarczonej wraz z niniejszym przewodnikiem. Na stronie internetowej można utworzyć konto.

2. Pobrać i zainstalować na komputerze Narzędzie do konfiguracji sieci Wi-Fi

a. Wybrać opcję Centrum zasobów, a następnie wybrać opcję Wi-Fi Configuration Tool (Narzędzie do konfiguracji  sieci Wi-Fi).


Defibrylator LIFEPAK CR2 konfigurowanie sieci Wi-Fib. Kliknąć ikonę w prawym górnym rogu ekranu, aby pobrać Narzędzie do konfiguracji sieci Wi-Fi.

Defibrylator LIFEPAK CR2 konfigurowanie sieci Wi-Fi


c. Po pobraniu Narzędzia do konfiguracji sieci Wi-Fi należy kliknąć dwukrotnie plik WCT.xxxxx_Setup.exe, aby go zainstalować. Jeśli nie widać tego pliku, należy go poszukać w folderze Pobrane.
Jeśli zostaną wyświetlone ostrzeżenia dotyczące zabezpieczeń, należy wybrać opcję zezwalającą na instalację pliku.
Zostanie wyświetlone okno Kreator InstallShield. Należy wybrać język i kliknąć przycisk Dalej >.


Defibrylator LIFEPAK CR2 konfigurowanie sieci Wi-Fi


d. Po wyświetleniu ekranu InstallShield Wizard zakończył instalację należy upewnić się, że zaznaczono pole wyboru Uruchom Wi-Fi Configuration Tool, a następnie kliknąć przycisk Zakończ.

Defibrylator LIFEPAK CR2 konfigurowanie sieci Wi-Fi

Często zadawane pytania

Pyt.: Podczas procesu instalacji komputer uruchomił się ponownie. Czy to jest prawidłowe?

Odp.: Tak. Jeśli komputer uruchomi się ponownie, kontynuacja instalacji powinna nastąpić automatycznie.


3. Należy uruchomić Narzędzie do konfiguracji  sieci Wi-Fi i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie

Na tym etapie następuje wczytywanie ustawień sieci Wi-Fi w defibrylatorze AED.

a. Na ekranie Rejestracja należy wybrać kraj, a następnie wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. Jest to ta sama nazwa użytkownika i hasło, które służą do logowania do menedżera programów AED LIFELINKcentral.

Defibrylator LIFEPAK CR2 konfigurowanie sieci Wi-Fib. Gdy pojawi się monit Podłącz urządzenie LIFEPAK CR2 do komputera, należy użyć kabla USB dołączonego do opakowania wysyłkowego.

Defibrylator LIFEPAK CR2 konfigurowanie sieci Wi-Fic. Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i kliknąć przycisk Dalej.

d. Na ekranie Określ ustawienia sieci Wi-Fi należy wybrać sieć lub kliknąć opcję Dodaj sieć niestandardową,  aby wprowadzić ustawienia sieci Wi-Fi. Należy kliknąć przycisk Dalej, aby zatwierdzić ustawienia.

Defibrylator LIFEPAK CR2 konfigurowanie sieci Wi-Fi


e. Po zakończeniu konfigurowania sieci Wi-Fi zostanie wyświetlony ekran Powodzenie aktualizacji.

Defibrylator LIFEPAK CR2 konfigurowanie sieci Wi-Fi


f. Kliknąć przycisk Dalej, odłączyć kabel USB, a następnie kliknąć przycisk Zamknij.

Często zadawane pytania

Pyt.: Po zamknięciu Narzędzia do konfiguracji sieci Wi-Fi potrzeba je ponownie otworzyć. Gdzie można je znaleźć?
Odp.: Należy otworzyć menu Start na komputerze i otworzyć folder Physio-Control. Następnie kliknąć pozycję Narzędzie do konfiguracji sieci Wi-Fi

4. Przeniesienie defibrylatora AED do miejsca docelowego i sprawdzenie połączenie z siecią bezprzewodową.


a. Przenieś defibrylator AED do miejsca docelowego

b.  Otwórz pokrywę i poczekaj, aż pojawią się monity głosowe.

Defibrylator LIFEPAK CR2 konfigurowanie sieci Wi-Fi


c. Natychmiast nacisnąć równocześnie i przytrzymać przyciski JĘZYK i Tryb — dziecko, aż do usłyszenia komunikatu „Urządzenie gotowe”.

Defibrylator LIFEPAK CR2 konfigurowanie sieci Wi-Fi


d. Natychmiast:

 • Zamknąć pokrywę.
 • Umieścić defibrylator w stałym miejscu przechowywania  (na przykład w szafce lub pojeździe).
 • Zamknąć drzwi szafki lub pojazdu.

Defibrylator AED podejmie próbę połączenia z siecią bezprzewodową. Podczas testu urządzenie powinno znajdować się w swoim stałym miejscu przechowywania.

Defibrylator LIFEPAK CR2 konfigurowanie sieci Wi-Fi


e. W przypadku komunikatu „Połączenie z siecią Wi-Fi zainicjowane”  należy przejść do etapu 5.
W przypadku komunikatu „Połączenie mobilne zainicjowane” należy przejść do etapu 6.

Defibrylator LIFEPAK CR2 konfigurowanie sieci Wi-Fi

Często zadawane pytania

Pyt.: Po naciśnięciu obydwu przycisków nie został wyemitowany monit „Urządzenie gotowe”.

Odp.: Po otwarciu pokrywy, przed naciśnięciem dwóch przycisków należy poczekać, aż pojawią się monity głosowe.
Po usłyszeniu monitów głosowych należy nacisnąć dwa przyciski w ciągu 10 sekund. Jeśli ten czas zostanie przekroczony, defibrylator AED rozpocznie procedurę wykonywaną w przypadku zatrzymania akcji serca.
Aby spróbować ponownie, należy zamknąć  i ponownie otworzyć pokrywę.

Pyt.: Został wyemitowany monit głosowy „Urządzenie niegotowe”. Co należy zrobić?
Odp.: Jest to informacja o braku gotowości defibrylatora AED do udzielania pomocy pacjentowi, u którego doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Należy wykonać pozostałą część procedury konfiguracji sieci bezprzewodowej. Po jej zakończeniu należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Physio-Control w celu uzyskania pomocy.


5. Potwierdzenie połączenia Wi-Fi

Defibrylator LIFEPAK CR2 konfigurowanie sieci Wi-Fi


Gdy defibrylator AED znajduje się w stałym miejscu przechowywania, należy słuchać, czy wyemitowane zostaną następujące monity głosowe:

a. „Połączenie z siecią Wi-Fi zainicjowane”, a następnie „Połączenie w toku”. W trakcie nawiązywania połączenia przez defibrylator AED nastąpi przerwa.

b.  „Połączenie nawiązane”. Po nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi defibrylator AED zaktualizuje dane konta online o informacje na temat bieżącego stanu urządzenia. Podczas aktualizacji defibrylator AED emituje co kilka sekund sygnały dźwiękowe.

c.  Po zakończeniu wszystkich aktualizacji wyemitowany zostanie monit głosowy „Komunikacja  zakończona”.

Jeśli defibrylator AED nie jest wyposażony w funkcję obsługi sieci komórkowej, zostanie wyemitowany monit głosowy „Trwa wyłączanie”. Należy przejść do etapu 7. Jeśli defibrylator AED jest wyposażony w funkcję obsługi sieci telefonii komórkowej, przejść do etapu 6.

Często zadawane pytania

Pyt.: Został wyemitowany monit głosowy „Nie można nawiązać połączenia z siecią mobilną”. Co należy zrobić?

Odp.: Może to oznaczać, że siła sygnału w danym miejscu nie jest wystarczająca, aby defibrylator AED mógł nawiązać połączenie z siecią komórkową. Jeśli to możliwe, przenieść defibrylator AED w inne miejsce i spróbować ponownie. Jeśli potrzebna jest pomoc, należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Physio-Control.


7. Możesz powrócić do komputera, zalogować się do swojego konta i sprawdzić, czy defibrylator AED jest gotowy.

Uwaga: Aby uzyskać informację na temat logowania się do swojego konta, zob. etap 1.
Należy przejść do strony Sprzęt i sprawdzić, czy stan urządzenia wyświetla się na zielono jako „Gotowy".

Defibrylator LIFEPAK CR2 konfigurowanie sieci Wi-Fi

8. Konfiguracja połączenia bezprzewodowego została zakończona.

Należy wrócić do etapu 9 w Przewodniku wprowadzającym, aby uzyskać instrukcje na temat przechowywania defibrylatora AED. Przewodnik wprowadzający zawiera również ważne informacje na temat opcji szkoleniowych i konserwacji defibrylatora AED.


Pobierz przewodnik PDF po konfiguracji sieci Wi-fi LIFEPAK CR2
  Defibrylator AED

Zobacz produkty

Defibrylator AED LIFEPAK CR2 Wi-Fi półautomatyczny 99512-000564

Defibrylator AED LIFEPAK CR2 Wi-Fi półautomatyczny 99512-000564

Defibrylator LIFEPAK CR2 Wi-Fi półautomatyczny to nowoczesny, intuicyjny i łatwy w obsłudze sprzęt do ratowania życia. LIFEPAK CR2, jako jedyny n..

Brutto: 11997,72 zł Cena netto: 11109,00 zł

Defibrylator AED LIFEPAK CR2 Wi-Fi automatyczny 99512-000811

Defibrylator AED LIFEPAK CR2 Wi-Fi automatyczny 99512-000811

Defibrylator LIFEPAK CR2 Wi-Fi automatyczny to nowoczesny, intuicyjny i łatwy w obsłudze sprzęt do ratowania życia. LIFEPAK CR2, jako jedyny..

Brutto: 12382,20 zł Cena netto: 11465,00 zł

Defibrylator treningowy LIFEPAK CR2 AED 11250-000173

Defibrylator treningowy LIFEPAK CR2 AED 11250-000173

Defibrylator treningowy LIFEPAK CR2 AED umożliwia szkolenie w realistycznych warunkach bez konieczności ładowania i wyładowywania urządzenia ener..

Brutto: 3316,08 zł Cena netto: 2696,00 zł