Podstawowe etapy użycia defibrylatora AED LIFEPAK CR2

Zastosowanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED LIFEPAK CR2 do udzielania pomocy pacjentowi, u którego doszło do nagłego zatrzymania krążenia, obejmuje wymienione poniżej podstawowe etapy.

Nagłe zatrzymanie krążenia prowadzi do śmierci, jeśli nie zastosuje się odpowiedniego leczenia. Należy pamiętać o natychmiastowym wezwaniu pomocy i uruchomieniu systemu ratownictwa. Po otwarciu defibrylatora AED instrukcje głosowe (monity) dostarczają przejrzystych wskazówek krok po kroku dotyczących udzielania pomocy pacjentowi, u którego nastąpiło zatrzymanie krążenia. 
   
1. Dotknąć ramienia pacjenta i krzyknąć. Osoba, u której doszło do zatrzymania krążenia, nie zareaguje.
2. Obserwując ruch klatki piersiowej i nachylając się do ust pacjenta, sprawdzić, czy oddycha.
Defibrylatora AED należy użyć tylko wówczas, gdy pacjent nie reaguje i nie oddycha lub z trudem łapie powietrze.
W razie wątpliwości należy użyć defibrylatora.
3. Ustawić defibrylator LIFEPAK CR2 w pobliżu pacjenta i obok siebie.
Otworzyć pokrywę, aby włączyć defibrylator. Urządzenie poprowadzi użytkownika przez proces defibrylacji.

Uwaga: Jeśli defibrylator się nie włącza lub brakuje pokrywy, należy nacisnąć przycisk WŁ./WYŁ.
4. Zdjąć ubranie, w tym bieliznę, z klatki piersiowej pacjenta.
Jeśli klatka piersiowa jest nadmiernie owłosiona, a jest dostępna maszynka do golenia, należy szybko zgolić włosy w miejscach, w których planowane jest umieszczenie elektrod samoprzylepnych. Jeśli klatka piersiowa pacjenta jest brudna lub mokra, wyczyścić ją i wytrzeć do sucha.
Jeżeli na klatce piersiowej pacjenta znajdują się plastry, należy je usunąć.
5. Jeśli używany jest dwujęzyczny model automatycznego defibrylatora zewnętrznego, w tym momencie wyemitowany zostanie monit głosowy w dodatkowym języku. Zawiera on instrukcję, aby przycisnąć przycisk JĘZYK w celu przełączenia urządzenia na język dodatkowy.
6. Jeśli pacjentem jest dziecko w wieku poniżej 8 lat lub osoba ważąca mniej niż 25 kg, nacisnąć przycisk TRYB — DZIECKO, aby uruchomić tryb odpowiedni dla dzieci.

Aby przełączyć urządzenie z powrotem do trybu odpowiedniego dla osób dorosłych, nacisnąć ponownie przycisk TRYB — DZIECKO.

Uwaga: W Japonii stosowanie trybu dla dzieci zalecane jest u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
7. Pociągnąć za czerwony uchwyt, aby odsłonić elektrody samoprzylepne.
8. Pociągnąć pętelki na elektrodach samoprzylepnych, aby oddzielić elektrody od tacy.
9. Przymocować elektrody do odsłoniętej klatki piersiowej pacjenta w sposób pokazany na rysunkach na elektrodach. Jeśli jest to możliwe, unikać umieszczania elektrod na uszkodzonej skórze. Upewnić się, że elektrody zostały dokładnie przyciśnięte i przylegają całkowicie do klatki piersiowej pacjenta.
Uwaga: Upewnić się, że elektrody samoprzylepne nie zostały umieszczone nad wszczepionym urządzeniem, takim jak stymulator serca lub kardiowerter-defibrylator. Oznaką obecności wszczepionego urządzenia jest wypukłość na skórze klatki piersiowej oraz blizna. Jeżeli istnieją wątpliwości, elektrody należy umieścić w sposób pokazany na rysunkach.
Uwaga: Należy się upewnić, że odległość między elektrodami samoprzylepnymi wynosi co najmniej 2,5 cm (1 cal). Jeśli klatka piersiowa pacjenta jest zbyt mała, należy umieścić elektrody na klatce piersiowej i na plecach w sposób pokazany na zamieszczonych na elektrodach rysunkach przedstawiających dziecko.
10. Należy słuchać monitów głosowych i nie należy dotykać pacjenta, chyba że została wyemitowana stosowna instrukcja.
11. Jeśli na podstawie analizy rytmu serca defibrylator ustali, że wymagane jest wyładowanie, wyemitowany zostanie monit ODSUNĄĆ SIĘ OD PACJENTA, a następnie jeden z poniższych monitów.
• W modelu półautomatycznym wyemitowany zostanie monit NACIŚNIJ MIGAJĄCY PRZYCISK.
Nacisnąć migający przycisk WSTRZĄS, aby wykonać wstrząs.
• W modelu automatycznym wyemitowany zostanie monit NIE DOTYKAJ PACJENTA, a następnie WSTRZĄS. Defibrylator automatycznie dostarczy wyładowanie — nie jest wymagane żadne dalsze działanie.
12. Nie dotykać pacjenta w trakcie dostarczania wyładowania. Bez względu na to, który model jest używany, należy postępować według monitów głosowych.
13. Defibrylator wyemituje instrukcje, aby rozpocząć uciskanie klatki piersiowej. AED poda instrukcje dotyczące ułożenia rąk podczas uciskania klatki piersiowej i „tyka” z odpowiednią częstotliwością wykonywania ucisków. Mogą też zostać wyemitowane instrukcje dotyczące sztucznego oddychania, w zależności od ustawień defibrylatora.

Uwaga: Podczas uciskania klatki piersiowej nie należy zdejmować elektrod samoprzylepnych z klatki piersiowej pacjenta.
14. Nadal postępować według monitów głosowych i wykonywać uciski klatki piersiowej zgodnie z instrukcjami aż do wystąpienia jednego z następujących zdarzeń:
• Pacjent zacznie regularnie oddychać lub poruszać się.
• Przyjedzie personel pogotowia ratunkowego i powie, że można przestać.

Nie należy usuwać elektrod samoprzylepnych ani odłączać ich od defibrylatora, jeśli personel pogotowia ratunkowego nie powie, że można to zrobić.


  Defibrylator AED

Zobacz produkty

Defibrylator AED LIFEPAK CR2 USB półautomatyczny 99512-001295

Defibrylator AED LIFEPAK CR2 USB półautomatyczny 99512-001295

Defibrylator LIFEPAK CR2 USB półautomatyczny to nowoczesny, intuicyjny i łatwy w obsłudze sprzęt do ratowania życia. Nagłe zatrzymanie krążenia ..

Brutto: 11777,40 zł Cena netto: 10905,00 zł

Defibrylator AED LIFEPAK CR2 USB automatyczny 99512-001296

Defibrylator AED LIFEPAK CR2 USB automatyczny 99512-001296

Defibrylator LIFEPAK CR2 USB automatyczny to nowoczesny, intuicyjny i łatwy w obsłudze sprzęt do ratowania życia. Nagłe zatrzymanie krążeni..

Brutto: 12162,96 zł Cena netto: 11262,00 zł

Defibrylator AED LIFEPAK CR2 Wi-Fi automatyczny 99512-000811

Defibrylator AED LIFEPAK CR2 Wi-Fi automatyczny 99512-000811

Defibrylator LIFEPAK CR2 Wi-Fi automatyczny to nowoczesny, intuicyjny i łatwy w obsłudze sprzęt do ratowania życia. LIFEPAK CR2, jako jedyny..

Brutto: 12382,20 zł Cena netto: 11465,00 zł

Defibrylator AED LIFEPAK 1000 nr 99425-000110

Defibrylator AED LIFEPAK 1000 nr 99425-000110

Defibrylator AED LIFEPAK 1000 firmy Stryker to najbardziej skuteczne urządzenie stosowane w podstawowym ratownictwie medycznym. W pełni przystosowuj..

Brutto: 16231,60 zł Cena netto: 15029,26 zł