Obsługa AED. Jak działa defibrylator w praktyceUrządzenie AED LIFEPAK CR2 jest automatycznym defibrylatorem zewnętrznym (ang. automated external defibrillator, AED). Przez wiele lat defibrylatory były stosowane przez personel medyczny do ratowania życia pacjentów, u których wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Obecnie możliwość ratowania życia za pomocą defibrylatorów zdobyła takie uznanie, że urządzenia AED stały się dostępne w  przestrzeni publicznej na całym świecie. Osoby, które zostały przeszkolone jedynie w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej mogą również używać urządzenia AED do ratowania życia w  razie nagłego zatrzymania krążenia.

Jak działa AED?

Po umieszczeniu elektrod samoprzylepnych na klatce piersiowej pacjenta defibrylator analizuje rytm serca pacjenta. Po wykryciu rytmu wymagającego dostarczenia wyładowania defibrylator automatycznie przekazuje silny impuls elektryczny (wyładowanie albo wstrząs) do mięśnia sercowego (w modelu automatycznym) lub instruuje osobę udzielającą pomocy, aby dostarczyła wyładowanie (model półautomatyczny).

Defibrylator dostarcza wyładowanie przez elektrody samoprzylepne umieszczone na klatce piersiowej pacjenta. Dostarczanie takich impulsów elektrycznych nazywa się defibrylacją. Defibrylacja jest stosowana do zwalczania zagrażających życiu arytmii, takich jak migotanie komór, prowadzących do nagłego zatrzymania krążenia. Defibrylator LIFEPAK CR2 jest przeznaczony do stosowania przez osoby niemające fachowej wiedzy medycznej, które zostały przeszkolone w  zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a  także mogły zostać przeszkolone w zakresie użytkowania urządzenia AED.

Przeznaczenie defibrylatora AED Lifepak

Defibrylator LIFEPAK CR2 jest przeznaczony do stosowania u  pacjentów w  każdym wieku, u  których doszło do zatrzymania krążenia i oddechu. W tym stanie pacjent nie reaguje na bodźce (jest nieprzytomny), nie oddycha prawidłowo ani nie wykazuje oznak krążenia (nie można stwierdzić tętna, pacjent nie kaszle i nie porusza się). Przeciwwskazania nie są znane.

Defibrylator AED LIFEPAK CR2 jest przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz w warunkach stacjonarnych. Dostępne są modele automatyczne i półautomatyczne.

Po umieszczeniu elektrod samoprzylepnych na klatce piersiowej pacjenta model automatyczny określa rytm serca i w przypadku wykrycia rytmu wymagającego defibrylacji wyzwala wyładowanie bez jakiegokolwiek udziału użytkownika. Model półautomatyczny ocenia rytm serca, ale w przypadku wykrycia rytmu wymagającego dostarczenia wyładowania do wyzwolenia wyładowania wymaga naciśnięcia przycisku wyładowania przez użytkownika. W obydwu modelach stosowane są monity głosowe informujące użytkownika o kolejnych czynnościach, które powinien wykonać.

LIFEPAK CR2 może też się łączyć z menedżerem programów AED LIFELINKcentral™ lub Systemem LIFENET® za pośrednictwem połączenia internetowego. Urządzenie korzysta z połączenia Wi-Fi®, sieci telefonii komórkowej lub USB.    Defibrylator AED

  Zobacz produkty

  Defibrylator AED LIFEPAK CR2 Wi-Fi automatyczny 99512-000811

  Defibrylator AED LIFEPAK CR2 Wi-Fi automatyczny 99512-000811

  Defibrylator LIFEPAK CR2 Wi-Fi automatyczny to nowoczesny, intuicyjny i łatwy w obsłudze sprzęt do ratowania życia. LIFEPAK CR2, jako jedyny..

  Brutto: 12382,20 zł Cena netto: 11465,00 zł

  Defibrylator AED LIFEPAK 1000 nr 99425-000110

  Defibrylator AED LIFEPAK 1000 nr 99425-000110

  Defibrylator AED LIFEPAK 1000 firmy Stryker to najbardziej skuteczne urządzenie stosowane w podstawowym ratownictwie medycznym. W pełni przystosowuj..

  Brutto: 16231,60 zł Cena netto: 15029,26 zł

  Kapsuła do AED Rotaid podgrzewana z alarmem 11996-000450

  Kapsuła do AED Rotaid podgrzewana z alarmem 11996-000450

  Kapsuła AED Rotaid Solid Heat Alarmed to wzmocniony model kapsuły Rotaid, wzbogacony o system podgrzewania, dzięki czemu defibrylator AED może by..

  Brutto: 2899,11 zł Cena netto: 2357,00 zł