Pomiar temperatury ciała

Kontrola temperatury ciała jest jednym z podstawowych metod ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Pomiaru można dokonać termometrem bezdotykowym, który ogranicza kontakt osoby badającej z osobą badaną, można też wykorzystać nowoczesne metody automatycznych pomiarów bez konieczności udziału osób badających, służą do tego terminale i bramki pirometryczne, które mogą w sposób automatyczny sterować otwieraniem / lub zamknięciem drzwi w zależności od wyniku pomiaru temperatury.


Brak produktów w tej kategorii.