Dlaczego warto używać elektrod EDGE System™ firmy Stryker?

Elektrody Quik-Combo Edge System Lifepak

1. Elektrody defibrylacyjne innych producentów nie zostały przetestowane pod kątem użytku z urządzeniami LIFEPAK i mogą nie spełniać rygorystycznych specyfikacji firmy Stryker

Informacje dotyczące jakości, bezpieczeństwa i gwarancji nie dotyczą produktów niedystrybuowanych przez firmę Physio-Control. Elektrody należy podłączyć do oryginalnego, niezmodyfikowanego przewodu terapeutycznego ręcznego defibrylatora LIFEPAK®. Zmodyfikowane przewody nie są zgodne ze specyfikacjami firmy Physio-Control, a ich stosowanie może spowodować unieważnienie gwarancji produktu. Elektrody innych producentów nie zostały przetestowane pod kątem zgodności z rygorystycznymi specyfikacjami urządzeń LIFEPAK i mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjenta lub ratownika.


2. Nasze elektrody zostały opracowane specjalnie z myślą o ograniczaniu ryzyka poparzeń skóry.

W elektrodach tych wykorzystano technologię EDGE System, która umożliwia jednorodny rozkład prądu na całej powierzchni elektrody w przeciwieństwie do gromadzenia się prądu na jej krawędziach. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie ryzyka poparzeń spowodowanych przez defibrylację.

Elektrody Quik-Combo Edge System Lifepak

Obrazy termograficzne wykonane po dostarczeniu serii ośmiu wyładowań MDS (o kształcie jednofazowej tłumionej fali sinusoidalnej) o energii 360 dżuli (4) . Kolor biały wskazuje największe nagromadzenie ciepła, czyli obszar, w którym może wystąpić poparzenie skóry. Kolor niebieski wskazuje obszary o niższym nagromadzeniu ciepła. Wyładowania o kształcie jednofazowej tłumionej fali sinusoidalnej charakteryzują się wyższym szczytowym natężeniem prądu w porównaniu z wyładowaniami dwufazowymi, w związku z czym przedstawiony przykład jest przypadkiem bardziej skrajnym, jednak nadal odpowiednim do zilustrowania rozkładu ciepła.


3. Wielkość ma znaczenie

Stowarzyszenie AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation) zaleca stosowanie elektrod o powierzchni wynoszącej co najmniej 150 cm2 i minimalnej średnicy 8 cm (1). Elektrody EDGE System przeznaczone dla pacjentów dorosłych i dzieci spełniają te wymagania, w przeciwieństwie do wielu innych elektrod dostępnych na rynku. Ponadto za optymalną wielkość do defibrylacji uznano 12 cm2—elektrody EDGE System spełniają również to kryterium.


4. Jakość powierzchni przewodzącej

W naszych elektrodach zastosowano wysokiej jakości powierzchnię przewodzącą wykonaną ze srebra/chlorku srebra zamiast tańszych materiałów przewodzących na bazie cyny, co pozwoliło uzyskać wysoką jakość i skuteczność kliniczną, jak również komfort pacjenta.


5. Nadal stosujesz łyżki defibrylacyjne?

Wytyczne Europejska Rada Resuscytacji (ERC) z 2015 r. potwierdzają przewagę korzyści ze stosowania elektrod zamiast łyżek defibrylacyjnych: „Stosowanie samoprzylepnych elektrod defibrylacyjnych ma liczne
zalety w porównaniu z łyżkami ręcznymi, w związku z czym powinny być one zawsze wybierane w pierwszej kolejności, jeśli są dostępne” (2).
Stosowanie elektrod ma potwierdzoną skuteczność zbliżoną do łyżek ręcznych, a jednocześnie jest bezpieczniejsze dla użytkownika (1).6. Elektroda EDGE System a biegunowość

Elektrody Quik-Combo Edge System Lifepak

Nasze elektrody działają równie skutecznie przy odwróconej biegunowości.
Badanie kliniczne dowiodło, że wyładowanie defibrylacyjne jest tak samo skuteczne niezależnie od biegunowości (3).
Oznacza to, że w przypadku omyłkowego założenia elektrod po niewłaściwej stronie na ciele pacjenta skuteczność leczenia zostanie zachowana.
Elektrody firmy Physio-Control należy zawsze stosować zgodnie z instrukcjami producenta.


7. Dodatkowe informacje dotyczące elektrod EDGE System

  • Standardowe elektrody QUIK-COMBO® doskonale nadają się do zastosowań na oddziałach kardiologicznych i ratunkowych oraz w pracowniach elektrofizjologii.
  • Radioprzezierne elektrody QUIK-COMBO są idealne do stosowania w pracowniach cewnikowania.
  • Stosowanie elektrod QUIK-COMBO może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa i skuteczności leczenia pacjentów podczas zabiegów, takich jak badania elektrofizjologiczne, ablacja oraz wszczepianie stenów i kardiowerterów-defibrylatorów.
  • Stosowanie sztywnych łyżek lub elektrod innych producentów o mniejszej powierzchni zwiększa ryzyko poparzeń skóry u pacjenta.


Stosowanie elektrod QUIK-COMBO w połączeniu z defibrylatorami LIFEPAK umożliwia dokładne:
• Pomiary impedancji pacjenta na potrzeby defibrylacji.
• Wykrywanie ruchu podczas analizy rytmu.
• Monitorowanie EKG.
• Wykrywanie załamków R na potrzeby kardiowersji.


Elektrody stanowią jedyny element łączący pacjenta z defibrylatorem.
Czy warto narażać skuteczność terapii ratującej życie?


W celu uzyskania informacji szczegółowych skontaktuj się z nami.


Bibliografia
1. Deakin C, Nolan J, Sunde K, et al. ERC Guidelines for Resuscitation 2010. Section 3. Resuscitation. 81(2010)1293–1304.
2. Soar J, Nolan J, Böttigerd B, et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015 Section 3. Adult advanced life support Resuscitation. 95(2015)100-147.
3. WeaverW, Martin J,Wirkus M, et al. Influence of external defibrillator electrode polarity on cardiac resuscitation. Pacing Clin Electrophysiol. 1993;16:285–90.
4. Physio-Control, Inc. Dane wewnętrzne dotyczące wyładowań o kształcie jednofazowej tłumionej fali sinusoidalnej (MDS) z 1996 r. Wyładowania MDS charakteryzują się wyższym szczytowym natężeniem prądu w porównaniu z wyładowaniami dwufazowymi, w związku z czym ich przykład jest przypadkiem bardziej skrajnym, jednak nadal odpowiednim do zilustrowania rozkładu ciepła. Dane zweryfikowane w 2016 r.

  Defibrylator AED

Zobacz produkty

Defibrylator AED LIFEPAK CR2 Wi-Fi automatyczny 99512-000811

Defibrylator AED LIFEPAK CR2 Wi-Fi automatyczny 99512-000811

Defibrylator LIFEPAK CR2 Wi-Fi automatyczny to nowoczesny, intuicyjny i łatwy w obsłudze sprzęt do ratowania życia. LIFEPAK CR2, jako jedyny..

Brutto: 10838,12 zł Cena netto: 10035,30 zł

Defibrylator AED LIFEPAK 1000 nr 99425-000110

Defibrylator AED LIFEPAK 1000 nr 99425-000110

Defibrylator AED LIFEPAK 1000 firmy Stryker to najbardziej skuteczne urządzenie stosowane w podstawowym ratownictwie medycznym. W pełni przystosowuj..

Brutto: 13386,38 zł Cena netto: 12394,80 zł

Elektrody EDGE System QUIK-COMBO LIFEPAK 1000 nr 11996-000017

Elektrody EDGE System QUIK-COMBO LIFEPAK 1000 nr 11996-000017

Elektrody LIFEPAK EDGE System QUICK-COMBO ze złączem REDI-PAK nr 11996-000017. Do stymulacji defibrylacji i odczytu EKG.Elektrody jednorazowe, przezna..

Brutto: 143,64 zł Cena netto: 133,00 zł