Detektory jednogazowe

Urządzenia pomiarowe wykrywające jeden ściśle określony gaz to małe mierniki, które można zabrać za sobą wszędzie lub umieścić w obszarach zagrożonych. Detektory jednogazowe charakteryzują się łatwą obsługą i niezawodnością w wykrywania gazów takich jak: tlen, tlenek węgla, siarkowodór, dwutlenek siarki, chlor, amoniak, ozon, fosforowodór, tlenek azotu, dwutlenek azotu, cyjanowodór, fosgen oraz nadtlenek wodoru. Mierników gazów używa się między innymi do zabezpieczenia miejsc pracy, monitorowania obszarów zagrożonych wyciekiem gazów, dokonywania pomiarów stężenia gazów w środowiskach pracy gdzie one występują. Detektor tlenku węgla znajduje bardzo szerokie zastosowanie w prywatnych mieszkaniach do monitorowania poziomu szkodliwego dla człowieka poziomu czadu, stanowi on urządzenie mające wpływ na ratowanie życia. Mirniki niektórych gazów mogą być także używane przez służby ratownicze, policję i inne.


Przenośny detektor tlenu Drager Pac 6000 O2 kat. 83 26 322

Przenośny detektor tlenu Drager Pac 6000 O2 kat. 83 26 322

Osobisty detektor Dräger Pac® 6000 służy do pomiaru stężenia O2 w otoczeniu. To małe, osobiste,..

Cena netto: 1130,00 zł


Przenośny detektor tlenku węgla Drager Pac 6000 CO kat. 83 26 321

Przenośny detektor tlenku węgla Drager Pac 6000 CO kat. 83 26 321

Osobisty detektor Dräger Pac® 6000 służy do pomiaru stężenia CO w otoczeniu. To małe, osobiste,..

Cena netto: 868,00 zł


Przenośny detektor siarkowodoru Dräger Pac® 6000 H2S kat 83 26 320

Przenośny detektor siarkowodoru Dräger Pac® 6000 H2S kat 83 26 320

Osobisty detektor Dräger Pac® 6000 służy do pomiaru stężenia H2S w otoczeniu. To małe, osobiste..

Cena netto: 868,00 zł


Detektor Dräger Pac® 6000 miernik jednogazowy SO2 kat 83 26 323

Detektor Dräger Pac® 6000 miernik jednogazowy SO2 kat 83 26 323

Osobisty detektor Dräger Pac® 6000 służy do pomiaru stężenia SO2 w otoczeniu. To małe, osobiste..

Cena netto: 1385,00 zł


Detektor Dräger Pac® 6500 miernik jednogazowy SO2 - kat. 83 26 333

Detektor Dräger Pac® 6500 miernik jednogazowy SO2 - kat. 83 26 333

Osobisty detektor Dräger Pac® 6500 służy do pomiaru stężenia SO2 w otoczeniu. To małe, osobiste..

Cena netto: 2080,50 zł


Detektor Dräger Pac® 6500 miernik jednogazowy O2 - kat 83 26 332

Detektor Dräger Pac® 6500 miernik jednogazowy O2 - kat 83 26 332

Osobisty detektor Dräger Pac® 6500 służy do pomiaru stężenia O2 w otoczeniu. To małe, osobiste,..

Cena netto: 1607,00 zł


Detektor Dräger Pac® 6500 miernik jednogazowy H2S - kat 83 26 330

Detektor Dräger Pac® 6500 miernik jednogazowy H2S - kat 83 26 330

Osobisty detektor Dräger Pac® 6500 służy do pomiaru stężenia H2S w otoczeniu. To małe, osobiste..

Cena netto: 1385,00 zł


Detektor Dräger Pac® 6500 miernik jednogazowy CO - kat 83 26 331

Detektor Dräger Pac® 6500 miernik jednogazowy CO - kat 83 26 331

Osobisty detektor Dräger Pac® 6500 służy do pomiaru stężenia CO w otoczeniu. To małe, osobiste,..

Cena netto: 1607,00 zł


Detektor Dräger Pac® 8000 miernik jednogazowy Cl2- kat 83 26 352

Detektor Dräger Pac® 8000 miernik jednogazowy Cl2- kat 83 26 352

Osobisty detektor Dräger Pac® 8000 służy do pomiaru stężenia Cl2 w otoczeniu. To małe, osobiste..

Cena netto: 2894,00 zł


Detektor Dräger Pac® 8000 miernik jednogazowy CO2 - kat 83 26 351

Detektor Dräger Pac® 8000 miernik jednogazowy CO2 - kat 83 26 351

Osobisty detektor Dräger Pac® 8000 służy do pomiaru stężenia CO2 w otoczeniu. To małe, osobiste..

Cena netto: 2894,00 zł


Detektor Dräger Pac® 8000 miernik jednogazowy NH3 - kat 83 26 354

Detektor Dräger Pac® 8000 miernik jednogazowy NH3 - kat 83 26 354

Osobisty detektor Dräger Pac® 8000 służy do pomiaru stężenia NH3 w otoczeniu. To małe, osobiste..

Cena netto: 2894,00 zł


Detektor Dräger Pac® 8000 miernik jednogazowy O3 - kat 83 26 359

Detektor Dräger Pac® 8000 miernik jednogazowy O3 - kat 83 26 359

Osobisty detektor Dräger Pac® 8000 służy do pomiaru stężenia O3 w otoczeniu. To małe, osobiste,..

Cena netto: 3187,00 zł


Detektor Dräger Pac® 8000 miernik jednogazowy PH3 - kat 83 26 355

Detektor Dräger Pac® 8000 miernik jednogazowy PH3 - kat 83 26 355

Osobisty detektor Dräger Pac® 8000 służy do pomiaru stężenia PH3 w otoczeniu. To małe, osobiste..

Cena netto: 2894,00 zł


Detektor Dräger Pac® 8000 miernik jednogazowy NO- kat 83 26 350

Detektor Dräger Pac® 8000 miernik jednogazowy NO- kat 83 26 350

Osobisty detektor Dräger Pac® 8000 służy do pomiaru stężenia NO w otoczeniu. To małe, osobiste,..

Cena netto: 2894,00 zł


Detektor Dräger Pac® 8000 miernik jednogazowy NO2- kat 83 26 358

Detektor Dräger Pac® 8000 miernik jednogazowy NO2- kat 83 26 358

Osobisty detektor Dräger Pac® 8000 służy do pomiaru stężenia NO2 w otoczeniu. To małe, osobiste..

Cena netto: 2990,00 zł


Wyświetlono: 1 do 15 z 18 (2 stron)