Defibrylator
Wszystkie dane techniczne dotyczą temperatury 20°C (68°F), o ile nie podano inaczej.
Krzywa: dwufazowa ścięta wykładniczo o napięciu i czasie trwania dostosowanymi do impedancji pacjenta*.
Sekwencja energii: z możliwością konfiguracji przez użytkownika, od 150 do 360 dżuli.
Domyślne ustawienia energii wyjściowej: 200, 300 i 360 dżuli. Każde kolejne wyładowaniema energię 360 dżuli.
Czas ładowania: w przypadku nowej baterii zużywalnej 200 dżuli w czasie poniżej 9 sekund.
Funkcja monitorowania za pomocą przewodu trzyżyłowego (odprowadzenie II): (jeśli zakupiono opcję wyświetlania zapisu EKG). Wymaga
zakupienia trzyżyłowego (odprowadzenie II) przewodu do monitorowania EKG oraz elektrod LIFE-PATCH®.
Oprogramowanie urządzenia: możliwość wykonania aktualizacji w miejscu użytkowania.
Elektrody dla niemowląt/dzieci do defibrylacji z niższą dawką energii: wybrany poziomenergii jest zmniejszany 4-krotnie. Przeznaczone do stosowania wyłącznie u dzieci do 8 roku życia lub omasie ciała nieprzekraczającej 25 kg.
Ochrona elektryczna: wejście zabezpieczone przed impulsami defibrylacyjnymi o wysokimnapięciu zgodnie z normą IEC 60601-1.

Ustawienia urządzenia Tryby:
• AED — zapewnia możliwość obsługi przez użytkowników z podstawowym przeszkoleniem.
• Ręczny — zapewniamożliwość obsługi przez użytkowników z zaawansowanym przeszkoleniem.
• EKG — umożliwia wyświetlanie zapisu EKG z wykorzystaniem trzyżyłowego przewodu EKG.
• Konfiguracja — umożliwia użytkownikowi skonfigurowanie urządzania.
• Transfer danych — umożliwia użytkownikowi przesyłanie danych pacjenta.
• Autotest — umożliwia wykonywanie codziennych automatycznych testów sprzętu i oprogramowania.
Opcje definiowane przez użytkownika:
• Identyfikator urządzenia — danemu urządzeniu można przypisać niepowtarzalny identyfikator.
• Sekwencja energii — użytkownik może skonfigurować wartość od 150 do 360 dżuli.
• Elastyczne ustawienie energii — energia jest zwiększana dopiero wtedy, gdy wyładowanie o niższej dawce energii okaże się nieskuteczne.
• Automatyczna analiza — użytkownik może skonfigurować w urządzeniu opcję automatycznej analizy, automatycznej analizy po pierwszymwyładowaniu lub wydawania polecenia naciśnięcia przycisku analizy przed każdym etapem analizy.
• Czas RKO (podostarczeniu wyładowania lub gdy wyładowanie nie jest wskazane)—użytkownik może skonfigurować wartość 15, 30, 45, 60, 90, 120 lub 180 sekund.
• Data/godzina w urządzeniu.
• Głośność poleceń głosowych — użytkownik może zmienić poziom głośności głośnika.
• Wyświetlanie zapisu EKG(jeśli została zakupiona opcja EKG) — umożliwia włączenie/wyłączenie wyświetlania zapisu w celu przejścia do trybu AED.
• Wykrywanie ruchu — użytkownikmoże włączyć lub wyłączyć tę funkcję (domyślnie jest ona włączona).
• Ostrzeżenie o wymaganym serwisie — alarm dźwiękowy generowany w przypadku, gdy urządzenie wymaga serwisu. Ustawienie to można włączyć lub wyłączyć.
• Dostęp ręczny (jeśli zakupiono opcję wyświetlania zapisu EKG) — urządzenia ze skonfigurowaną opcją wyświetlania zapisu EKG można ustawić tak, aby użytkownik mógł inicjować ładowanie i dostarczać wyładowanie bez uprzedniej analizy.

Wyświetlacz
Na wyświetlaczu LCD z podświetleniem prezentowana jest liczba dostarczonych wyładowań, licznik upływu czasu, elementy tekstowe i graficzne dotyczące rytmu serca oraz opcjonalny zapis EKG.
Wymiary: 120 mm (4,7 cala) × 89 mm (3,5 cala).
Opcja EKG:
• Szybkość przesuwu krzywej—25 mm/s dla EKG, nominalnie.
• Czas wyświetlania krzywej—minimalnie 4 sekundy.
• Amplituda krzywej—1 cm/mV, nominalnie.
• Częstość akcji serca—20–300 ud./min na wyświetlaczu cyfrowym, oznaczenie „---” w przypadku częstości akcji serca poniżej 20 ud./min. Przy każdym wykrytym zespole QRS miga symbol serca.
Dane EKG są odbierane z elektrod dla pacjentów dorosłych oraz niemowląt/dzieci rozmieszczonych w układzie przedniobocznym lub przednio-tylnym. Do monitorowania EKG można stosować przewód trzyżyłowy (odprowadzenie II).

Warunki środowiskowe
Temperatura eksploatacyjna urządzenia przy jednogodzinnej pracy (jedna godzina liczona od wyjściowej temperatury pokojowej do osiągnięcia temperatury skrajnej): od −20°C do +60°C.
Wilgotność względna: 5 do 95% (bez skraplania).
Pyłoodporność/wodoodporność: stopień ochrony IP55 z zainstalowanymi akumulatorem i elektrodami REDI-PAK™ 

Dokumentowanie i transmisja danych zdarzeń

Pojemność pamięci: przechowywanie danych dwóch pacjentów. Co najmniej 40 minut zapisu EKG dla bieżącego pacjenta. Podsumowanie danych dla poprzedniego pacjenta.

Akumulator/bateria i wyświetlane wskaźniki gotowości
Uwaga: informacje na temat konserwacji akumulatora można znaleźć w instrukcji obsługi.
Bateria zużywalna:
• Typ—bateria wykonana z dwutlenku litowomanganowego (Li/MnO2), 12,0 V, 4.5 Ah.
• Żywotność—typowo nowa bateria umożliwia dostarczenie 440 wyładowań o energii 200 dżuli lub pracę przez 1030 minut.
• Masa—0,45 kg.
• Okres przydatności do użycia (przed instalacją)—bateria przechowywana przez 5 lat w temperaturze od 20°C do 30°C ma żywotność w trybie gotowości wynoszącą 48 miesięcy.
• Żywotność w trybie gotowości—nowa bateria zapewnia urządzeniu zasilanie przez okres 5 lat.
Akumulator:
• Typ—akumulator litowo-jonowy, 11,1 V, 4,8 Ah, 53Wh.
• Żywotność—typowo nowy, w pełni naładowany akumulator umożliwia dostarczenie 261 wyładowań o energii 200 dżuli lub pracę przez 608 minut.
• Czas ładowania akumulatora—nieprzekraczający 4,5 godziny.
• Masa—maksymalnie 0,45 kg.
• Żywotność w trybie gotowości—nowy, w pełni naładowany akumulator zapewnia urządzeniu zasilanie przez okres 6 miesięcy.

Parametry fizyczne:
Wysokość: 8,7 cm.
Szerokość: 23,4 cm.
Głębokość: 27,7 cm.
Masa: 3,2 kg z jednym zestawem elektrod REDI-PAK oraz jedną baterią zużywalną

Gwarancja na defibrylator: 5 lat.
Wytrzymałość
• LIFEPAK TOUGH™
• Poddany rygorystycznym testom wytrzymałości na upadki
• Futerał ochronny i odbojniki
• Zaprojektowany pod kątem stosowania w warunkach wzmożonych wibracji
• Stopień ochrony IP55

Użyteczność
• Łatwość obsługi
• Duży ekran do wyświetlania elementów graficznych lub zapisu EKG
• Polecenia wydawane w technologii ClearVoice
• Łatwe dostosowywanie ustawień do potrzeb danego protokołu 

Skuteczność kliniczna
• Wyładowania dwufazowe do 360 dżuli
• Funkcja monitorowania EKG z 3 odprowadzeń
• Możliwość przejścia na tryb ręczny
• Technologia cprMAX

Płynne przekazywanie opieki
• Łatwe przekazywanie przypadku do zespołu ALS
• Elektrody i poziomy energii zgodne z monitorami/defibrylatorami LIFEPAK do ALS
• Renomowana marka LIFEPAK

Defibrylator AED LIFEPAK 1000 firmy Stryker to najbardziej skuteczne urządzenie stosowane w podstawowym ratownictwie medycznym. W pełni przystosowuje się do potrzeb, posiada możliwość adaptacji do protokołów stosowanych obecnie, jak i tych, które dopiero powstaną.

Właściwe urządzenie we właściwym momencie.
LIFEPAK 1000 jest solidnym i łatwym w użyciu automatycznym defibrylatorem zewnętrznym (AED) opracowanym pod kątem intuicyjnej obsługi w stresujących sytuacjach. Jednocześnie defibrylator ten gwarantuje wysoką moc i wszechstronność odpowiadające potrzebom zawodowych ratowników. Dzięki zaawansowanym funkcjom można uzyskać lepsze rezultaty interwencji ratującej życie, a pacjenci z problemami kardiologicznymi mogą szybciej rozpocząć kolejny etap intensywnej opieki medycznej.

Prostota. Wszechstronność. Imponujące działanie.
Nie każde nagłe zdarzenie sercowe jest takie samo. Ratownicy również nie reagują w ten sam sposób. Rzeczywistość wymaga elastyczności—i to właśnie gwarantuje defibrylator LIFEPAK 1000 firmy Stryker.

Dla każdego przeszkolonego ratownika, szansa na uratowanie życia.
Urządzenie LIFEPAK 1000 łączy prostotę defibrylatora AED, wydającego jasne wskazówki postępowania w formie komunikatów wyświetlanych na ekranie i poleceń głosowych, z wszechstronnością, którą gwarantuje możliwość obsługi w trybie ręcznym w wymagających tego sytuacjach. Szeroka gama ustawień konfiguracyjnych umożliwia wyświetlanie na ekranie elementów graficznych dla ratownika dysponującego jedynie podstawową wiedzą lub zapisu EKG z dostępem do trybu ręcznego w przypadku ratowników na bardziej zaawansowanym poziomie przeszkolenia. Ten model defibrylatora AED pozwala na stosowanie wysokich dawek energii, a jednocześnie łączy możliwości wydawania podstawowych wskazówek z zaawansowaną obsługą ręczną, dzięki czemu każdy ratownik ma możliwość szybkiego zastosowania właściwej terapii.

Ratownikom przeszkolonym w zakresie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS) defibrylator LIFEPAK 1000 zapewnia możliwość dostarczania wyładowań defibrylacyjnych o wysokiej energii—nawet 360 dżuli, jak również długą żywotność baterii/akumulatora i solidną konstrukcję, umożliwiającą użytkowanie sprzętu w trudnych warunkach środowiskowych.

Gdy do akcji wkraczają zawodowi ratownicy, przeszkoleni w zakresie zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (ALS), wystarczy dotknięcie jednego przycisku, a defibrylator LIFEPAK 1000 zmienia się w urządzenie sterowane ręcznie, zapewniając ratownikowi większą kontrolę nad wykonywaniem analizy i dostarczaniem wyładowań—niezależnie od tego, czy udzielana jest pierwsza pomoc na miejscu zdarzenia, czy pacjent jest już transportowany do placówki medycznej w celu rozpoczęcia terapii zaawansowanej. Funkcje EKG dostarczają kluczowych informacji pozwalających na wybranie odpowiedniego protokołu postępowania i wykonanie terapii we właściwym czasie. Ponadto urządzenie zapisuje te istotne dane, dzięki czemu można je wykorzystać przy późniejszej analizie przypadku.
Właściwe urządzenie może zupełnie zmienić przebieg interwencji
Solidny, a jednocześnie łatwy w użyciu defibrylator LIFEPAK 1000 może przesądzić o pomyślnym wyniku interwencji ratującej życie u pacjenta z nagłym zatrzymaniem krążenia.

Solidna konstrukcja,ułatwiająca użytkowanie w pojeździe
Poddany rygorystycznym testom wytrzymałości na upadki i wyposażony w ochronny futerał i odbojniki. Defibrylator ten zapewnia trwałość w nawet najcięższych warunkach pracy. 
Opracowany pod kątem możliwości ciągłego stosowania w pojeździe, bez ryzyka uszkodzenia wskutek oddziaływania wibracji i innych ruchów.

Łatwa obsługa
Głośne polecenia głosowe i elementy graficzne wyświetlane na ekranie zapewniają jasne wskazówki dotyczące zakładania elektrod i inicjowania wyładowania, dzięki czemu użytkownik zyskuje pewność działania. 
Zgodność z innymi defibrylatorami i monitorami LIFEPAK pomaga przyspieszyć transport pacjenta do placówki medycznej, w której odbędzie się następny etap leczenia.Dzięki oprogramowaniu do analizy danych CODE-STAT po zakończeniu interwencji można w łatwy sposób przeglądać i analizować dane dotyczące pacjenta i efektywności działania, a także zarządzać tymi danymi - pozwala to na lepsze identyfikowanie potrzeb szkoleniowych.

Zaawansowanie kliniczne i szeroka funkcjonalność
Zastrzeżona technologia cprMAX™ pozwala na zminimalizowanie przer wwRKO, umożliwiając ratownikom wykonywanie RKO przed wyładowaniami, w czasie ładowania defibrylatora AED.
Dostępność opcjonalnej funkcji monitorowania EKG z 3 odprowadzeń w wymagających tego przypadkach.
Funkcje odliczania RKO, EKGi licznika wyładowań oraz programowalne ustawienia - wszystkie wyświetlane na dużymi czytelnym ekranie LCD.
Możliwość stopniowego zwiększenia energii wyładowań dwufazowych do 360 dżuli w przypadku pacjentów trudnych w defibrylacji.

Technologia cprMAX
Defibrylator LIFEPAK 1000 jest wyposażony w zastrzeżoną technologię cprMAX, zapewniającą elastyczność w doborze ustawień RKO najlepiej dostosowanych do potrzeb pacjenta i wymagań danego protokołu RKO. Opcja wykonywania RKO przed wyładowaniami pozwala na regulację odstępu RKO przed pierwszym wyładowaniem, minimalizując przerwy przed wyładowaniami i umożliwiając ratownikom kontynuowanie uciskania w czasie ładowania defibrylatora AED.

LIFEPAKTOUGH™
Opracowany z myślą o pracy w najtrudniejszych warunkach, LIFEPAK 1000 jest najbardziej wytrzymałym defibrylatorem AED w ofercie firmy Stryker. Samo urządzenie pomyślnie przeszło rygorystyczne testy wytrzymałości na upadki pod każdym kątem z wysokości 1 metra, a dodatkowo jest ono umieszczone w solidnym futerale ochronnym wyposażonym w odbojniki. Ponadto defibrylator LIFEPAK 1000 spełnia wymogi ochrony stopnia P55 — w zakresie odporności na pył i wodę.

360 dżuli
Podobnie jak w każdym defibrylatorze LIFEPAK z oferty firmy Stryker, w modelu LIFEPAK 1000 można stopniowo zwiększać energię maksymalnie do 360 dżuli. Badania wykazały, że stosowanie wielokrotnych wyładowań o energii 200 dżuli przekłada się na znacznie niższą skuteczność zatrzymywania migotania komór2,3.Według wytycznych rady ERC z 2010/2015 r. ratownicy mogą rozważyć stopniowe zwiększanie energii maksymalnie do 360 dżuli, jeśli pierwsze wyładowania o niższej dawce okażą się skuteczne.

Przekazanie opieki zespołowi ALS
Defibrylator LIFEPAK 1000 jest nie tylko łatwy w obsłudze dla przeszkolonych ratowników, lecz dodatkowo umożliwia łatwe, płynne i bezproblemowe przekazanie przypadku zespołowi wykonującemu zaawansowane zabiegi resuscytacyjne (ALS). Licznik wyładowań w defibrylatorze LIFEPAK 1000 zapewnia kolejnemu zespołowi wgląd w zastosowane dotychczas leczenie. Defibrylator jest wyposażony w opcjonalną funkcję EKG 3-odprowadzeniowego, a elektrody są takie same jak te stosowane w monitorach LIFEPAK do ALS.

Oryginalne akcesoria Stryker (Physio-Control)

Zapewnienie bezpieczeństwa personelu i klientów jest bardzo istotne. Z produktami LIFEPAK dokładnie przetestowano tylko akcesoria i materiały jednorazowego użytku firmy Stryker (Physio-Control). Zalecamy pozostanie przy marce, której Państwo ufają, i firmie, która za nią stoi.

 • Zgodny z wieloma standardami, w tym standardem PSP.
 • Odporny na działanie wody i wilgoci wskaźnik ochrony IP55
 • Oprogramowanie z możliwością modyfikacji
 • Serwis na terenie Polski
 • Gwarancja na defibrylator: 5 lat.Defibrylator AED LIFEPAK 1000

 • Producent: Stryker
 • Kod Produktu: 99425-000110
 • Dostępność: do 7 dni
Defibrylator aed cena
 • Cena netto:
  9000,00 zł

 • Brutto 9720,00 zł

Dostępne opcje


Produkty Powiązane

Defibrylator AED LIFEPAK CR2 Wi-Fi półautomatyczny

Defibrylator AED LIFEPAK CR2 Wi-Fi półautomatyczny

8970,48 zł Cena netto: 8306,00 zł

Krzesło ewakuacyjne ratunkowe

Krzesło ewakuacyjne ratunkowe

14758,77 zł Cena netto: 11999,00 zł

Bateria defibrylator LIFEPAK 1000

Bateria defibrylator LIFEPAK 1000

915,30 zł Cena netto: 847,50 zł

Elektrody pediatryczne AED

Elektrody pediatryczne AED

686,12 zł Cena netto: 635,30 zł

Defibrylator AED LIFEPAK CR2 USB automatyczny

Defibrylator AED LIFEPAK CR2 USB automatyczny

7540,56 zł Cena netto: 6982,00 zł

.

Warto wiedzieć

Pierwsza pomoc oparzenia

Pierwsza pomoc oparzenia

Pierwsza pomoc po oparzeniu, niezależnie od typu oparzenia, powinna rozpocząć się od szybkiego schłodzenia oparzonej powierzchni pod chłodną bieżącą wodą przez około 20 minut lub do ustania bólu. Do łagodzenia skutków oparzeń I i II stopnia przydadzą się: spray na oparzenia oraz hydrożele na oparzenia.

Defibrylator LIFEPAK CR2 - konfigurowanie sieci Wi-Fi

Defibrylator LIFEPAK CR2 - konfigurowanie sieci Wi-Fi

Defibrylator LIFEPAK CR2 można zamówić z funkcją obsługi sieci Wi-Fi® lub sieci Wi-Fi/telefonii komórkowej. Producent zaleca, aby defibrylatory LIFEPAK CR2 z funkcją obsługi sieci Wi-Fi były konfigurowane do komunikacji za pośrednictwem sieci Wi-Fi, nawet jeśli urządzenia są wyposażone również w funkcję obsługi sieci telefonii komórkowej.

Obsługa AED. Jak działa defibrylator w praktyce

Obsługa AED. Jak działa defibrylator w praktyce

Jak działa defibrylator w praktyce? Przez wiele lat defibrylatory były stosowane przez personel medyczny do ratowania życia pacjentów, u których wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Obecnie możliwość ratowania życia za pomocą defibrylatorów zdobyła takie uznanie, że urządzenia AED stały się dostępne w  przestrzeni publicznej na całym świecie.

 Defibrylator AED dla dzieci i dla dorosłych - jedno urządzenie dla wszystkich

Defibrylator AED dla dzieci i dla dorosłych - jedno urządzenie dla wszystkich

Defibrylator AED Lifepak CR2 jest uniwersalnym urządzeniem ratunkowym. Można go używać podczas akcji ratunkowej zarówno w przypadku osób dorosłych, jak i dzieci. W przypadku ratowania dzieci, wystarczy po uruchomieniu przełączyć go na tryb pediatryczny. W trybie pediatrycznym następuje zmiana instruktażu RKO i redukcja poziomu energii potrzebnej do defibrylacji.

AED ratuje życie. Uratowany przekazał miastu defibrylator

AED ratuje życie. Uratowany przekazał miastu defibrylator

Pan Andrzej wyszedł po prostu na spacer, a obudził się trzy dni później w szpitalu w Legnicy. 68-letni mieszkaniec Złotoryi przeszedł rozległy zawał serca. Jego życie uratował, używając dostępnego publicznie defibrylatora AED LIFEPAK, Krzysztof Pieczajko, żołnierz 10. Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie.

Plastry opatrunkowe w pracy często się kończą?

Plastry opatrunkowe w pracy często się kończą?

W wielu miejscach pracy pracownicy często się kaleczą, co zwiększa zużycie plastrów opatrunkowych i powoduje, że często ich brakuje. Cederroth Wound Care Dispenser to idealne rozwiązanie w takim przypadku. Sprawdzi się na placu budowy, w magazynie, warsztacie, sklepie czy pakowni.

Podstawowe etapy użycia defibrylatora AED LIFEPAK CR2

Podstawowe etapy użycia defibrylatora AED LIFEPAK CR2

Zastosowanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED LIFEPAK CR2 do udzielania pomocy pacjentowi, u którego doszło do nagłego zatrzymania krążenia, obejmuje wymienione poniżej podstawowe etapy.

Umiejscowienie defibrylatora AED LIFEPAK CR2

Umiejscowienie defibrylatora AED LIFEPAK CR2

Defibrylator AED należy umieścić w dobrze widocznym, często uczęszczanym miejscu. Może to być miejsce w pobliżu sprzętu ratunkowego, takiego jak gaśnice i zestawy pierwszej pomocy.

LIFELINKcentral - Defibrylatory AED zawsze skuteczne

LIFELINKcentral - Defibrylatory AED zawsze skuteczne

Dzięki menedżerowi programu LIFELINKcentral zarządzanie defibrylatorami AED nigdy nie było łatwiejsze ani bardziej dokładne. Będziesz miał nie tylko pewność, że defibrylator AED jest w pełnej gotowości do użycia, ale również zaoszczędzisz czas i pieniądze dzięki wyeliminowaniu ręcznych sprawdzianów stanu technicznego podłączonych urządzeń.


Porównanie defibrylatorów AED LIFEPAK CR2

Porównanie defibrylatorów AED LIFEPAK CR2

Porównanie defibrylatorów AED LIFEPAK CR2. Zestawienie cech, funkcjonalności i możliwości defibrylatorów automatycznych i półautomatycznych defibrylatorów zewnętrznych LIFEPAK CR2.